Stačí vyplniť pár informácií o sebe, ktoré Vám zaručia plné využitie výhod.

Zdarma Vám zašleme prehľad cien PZP pre Vaše auto zo všetkých poisťovní.

NOVINKA!

Ak nám pošlete kópiu oboch strán Vášho osvedčenia o evidencii (TP1aTP2), nemusíte už vypĺňať kolónky o vozidle a my urobíme výpočet najlacnejšieho poistenia za Vás a pošleme Vám ho do mailu. Kópie zadajte TUVyplnením e-mailovej adresy dávate súhlas so zaslaním vytvorenej ponuky ako aj súvisiace správy na uvedenú e-mailovú adresu.


Po krátkej registrácii Vám pripravíme prehľad zo všetkých poisťovní, ktoré sa venujú povinnému zmluvnému poistenie (PZP) na Slovensku.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ,IČO: 35703008, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 585441,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Genertel Insurance Ltd, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava 5, IČO: 36 869 511

AXA pojišťovna a.s., Pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 36 857 521, Kolárska 6 , 811 06 Bratislava 1

ČSOB poisťovňa, a.s., IČO: 31325416, Vajnorská 100/B, P.O.BOX 20, 820 09 Bratislava

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,IČO: 35 709 332, Lamačská cesta 3/A , 841 04 Bratislava 4

Groupama Garancia poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 47 236 060, Miletičova 21, 821 08 Bratislava 25

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1

UNION poisťovňa, a.s., IČO: 31322051, Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 653501, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava

Wűstenrot Poisťovňa, a.s., IČO: 31383408, Karadžičová 17, 825 22 Bratislava

Astra Poisťovňa, IČO: 47243597,Plynárenská 1, 821 09 Bratislava